B30

Dung lượng 300 mb
Giá cước 30.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B30 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

 • 100 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 100 tin nhắn nội mạng
 • 300 MB data tốc độ cao miễn phí.

B50

Dung lượng 600 MB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B50 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Có 250 phút gọi thoại nội mạng miễn phí.
 • Có 250 SMS nhắn tin nội mạng
 • Có 600 MB data tốc độ cao

B100

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • 250 phút gọi nội mạng
 • 250 SMS nội mạng
 • 1,2GB data tốc độ cao

B99

Dung lượng 600 MB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B99 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng và 60 tin nhắn nội mạng
 • 600MB data tốc độ cao

B129

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 129.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B129 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • 60 sms nhắn tin nội mạng
 • 1.2GB tốc độ cao