M10

Dung lượng 200 MB
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M25

Dung lượng 600 MB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M50

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M50 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

MD20

Dung lượng 1 GB
Giá cước 20.000đ / 7 ngày
Cú pháp DA99 MD20 gửi 1544
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

Chỉ dành cho thuê bao trả trước