MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA99 MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAXS gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước dành cho sim sinh viên

MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX1 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX200

Dung lượng 15GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX2 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX300

Dung lượng 30GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX3 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói