EZM100

Dung lượng 9 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 EZM100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

KM hấp dẫn dành riêng cho sim EZcom

EZMAX

Dung lượng 5 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 EZMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom

EZM200

Dung lượng 20 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 EZM200 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

D250

Dung lượng 24 GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 D250 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • 4GB/Tháng liên tục 6 tháng
  • Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

D500

Dung lượng 60 GB
Giá cước 500.000đ / 1 Năm
Cú pháp DA99 D500 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • 5GB/Tháng liên tục trong 12 tháng
  • Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone