VD99

Dung lượng 30 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 VD99 gửi 1544
Cước phát sinh Ngừng truy cập
Chú thích

  • 1GB 1 ngày,
  • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

VD99PLUS

Dung lượng 60 GB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 VD99PLUS gửi 1544
Cước phát sinh Ngừng truy cập
Chú thích

  • 2GB 1 ngày,
  • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng <10 phút Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn