MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA99 MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAXS gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước dành cho sim sinh viên

12TMAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 500.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 12 Tháng
  • Gói 12 tháng dành cho sim sinh viên

6TMAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Dùng trong 6 tháng. Đã được gấp đôi DATA so với trước đây