VTV60

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 60.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 VTV60 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

  • 1,2GB tốc độ cao
  • Miễn phí DATA xem VTVgo

VTV80

Dung lượng 2 GB
Giá cước 80.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 VTV80 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • 2GB tốc độ cao
  • Miễn phí DATA xem VTVgo