6TBIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 1.080.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 22 GB liên tục 6 tháng
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nôi

6TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 378.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 4.8 GB liên tục 6 tháng
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

6TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 486.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Chỉ dành cho sim 4G
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

6TMAX

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 350.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 1,2 GB liên tục 6 tháng

6TMAX100

Dung lượng 2.4 GB
Giá cước 500.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 2,4GB liên tục 6 tháng
  • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói