BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

SPEED79

Dung lượng 2 GB
Giá cước 79.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 SPEED79 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • 2GB Data tốc độ cao
  • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
  • 30 SMS nội mạng

SPEED199

Dung lượng 6 GB
Giá cước 199.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 SPEED199 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • 6GB Tốc độ cao
  • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
  • 30SMS miễn phí

SPEED299

Dung lượng 10 GB
Giá cước 299.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 SPEED299 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • 10GB Tốc độ cao
  • 30 phút gọi nội mạng miễn phí
  • 30SMS miễn phí