GÓI MAX

MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA99 MAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX1 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX200

Dung lượng 15GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX2 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX300

Dung lượng 30GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 MAX3 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

GÓI BIG VINAPHONE

BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG300

Dung lượng 36 GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG300 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

GÓI MI VINAPHONE

M10

Dung lượng 200 MB
Giá cước 10.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M25

Dung lượng 600 MB
Giá cước 25.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M50

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 M50 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

MD20

Dung lượng 1 GB
Giá cước 20.000đ / 7 ngày
Cú pháp DA99 MD20 gửi 1544
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

Chỉ dành cho thuê bao trả trước

GÓI CƯỚC SIM EZCOM

EZMAX

Dung lượng 5 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 EZMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom

D250

Dung lượng 24 GB
Giá cước 250.000đ / 6 tháng
Cú pháp DA99 D250 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • 4GB/Tháng liên tục 6 tháng
  • Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

GÓI TÍCH HỢP

B30

Dung lượng 300 mb
Giá cước 30.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B30 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

  • 100 phút gọi nội mạng miễn phí
  • 100 tin nhắn nội mạng
  • 300 MB data tốc độ cao miễn phí.

B99

Dung lượng 600 MB
Giá cước 99.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 B99 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  • 30 phút gọi ngoại mạng và 60 tin nhắn nội mạng
  • 600MB data tốc độ cao