TOP ĐĂNG KÝ

VD89

Dung lượng : 60 GB
Giá cước : 89.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 VD89  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA

MAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : DA99 MAX  gửi  1544
Cước phát sinh : MIỄN PHÍ

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 BIG70  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA

GÓI CƯỚC 3G VINAPHONE

MAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : DA99 MAX  gửi  1544
Cước phát sinh : MIỄN PHÍ

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 BIG70  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA

MAX100

Dung lượng : 5.8 GB
Giá cước : 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 MAX1  gửi  1544
Cước phát sinh : MIỄN PHÍ

GÓI CƯỚC 4G VINAPHONE

BIG70

Dung lượng : 4.8 GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 BIG70  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA

MAX

Dung lượng : 3.8 GB
Giá cước : 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 MAX  gửi  1544
Cước phát sinh : MIỄN PHÍ

SPEED79

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 79.000đ / 30 ngày
Cú pháp : DA99 SPEED79  gửi  1544
Cước phát sinh : Mua thêm DATA

TIN TỨC

KHUYẾN MẠI